İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Osmanlı Devleti padişahlarından Abdülhamid’in miras davasında 100 hissedarın payının hesaplanmasına karar verdi.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Osmanlı Devleti padişahlarından Abdülhamid’in 7 bin 756 tapu kaydından oluşan miras davasında yaklaşık 100 hissedarın paylarına düşen miktarın bilirkişi vasıtasıyla hesaplanmasına karar verdi. 

Mahkemenin kararıyla birlikte ‘mirasçılar’, yasaya aykırı olmasına rağmen devlete başvurarak Abdülhamid’in mirasını isteyebilecek.

Sabah‘ın haberine göre, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmaya Sultan II. Abdülhamid’in torunlarının avukatları katıldı.

Mahkeme, taraf avukatlarının talepleri doğrultusunda bugüne kadar Abdülhamid’in mirasçıları olduğunu tespit eden bilirkişilere tekrar dosyayı gönderme kararı aldı. Mahkeme, ara kararında tespit edilen yaklaşık 100 mirasçının, paylarının ne kadar olduğunun belirlenmesini istedi.

Buna göre bilirkişi, Sultan II. Abdülhamid’e olan akrabalık derecesine göre tüm mal varlığından ne kadar oranda pay alabileceklerini araştıracak. Abdülhamid’e yakınlığına göre hissedarlar büyüyen ya da küçülen oranlarda Abdülhamid’in mallarından pay alabilecek

Bilirkişinin tespitinin ardından mahkeme, hissedarlara ne kadar oranda pay sahibi olduğu hakkında karar verecek.

İstanbul’u istiyorlar!

Abduhamid’in ‘tapulu malı’ olduğu iddia dilerek hak talep edilen taşınmazların bazıları şöyle:

Galatasaray Adası
Sultanhamam’daki İzmirli Hanı
İstanbul Gedikpaşa’daki tiyatro arsası
Eyüp Kopçageçidi’ndeki 21 dönüm tarla
Eyüp’te 18 dönümlük Bahariye Kışlası

Kağıthane’de 20 dönüm arazi
Bakırköy’de 70 dönüm arazi
Bakırköy Veliefendi çayırı
Dolmabahçe’de 30 dönüm bostan

Beşiktaş Serencebey’de 2 dönüm bağ
Ihlamur’da 3 dönüm arsa
İstanbul Horhor’da konak ve 5 dönüm arsası
Arnavutköy Akıntı Burnu’nda gazino ve müştemilatı

Ortaköy’de Dalyan mahallesi ve Ali Saip Paşa Yalısı ile müştemilatı
Paşabahçe İrcirli köyünde 40 dönüm arazi ve şişe fabrikası
Beykoz’da 40 dönüm bostan, üç bahçe, 6 tarla, 2 çayır, 3 arsa, 1 bağ, 1 dükkan ve yalısıyla Tokat çiftliği, Yalnız Servi çiftliği.

Beykoz’da Abraham Paşa’dan alınan 38 dönüm arazi ve üzerindeki müştemilat
Şişli’de İzzet Paşa çiftliği
Çatalca ve Çekmece’de; Filifos, Kaparya, Safra, Kılıçali Sagır, Silivri, Bosna, Sazlı Bosna, Haraççı, Papas Bergos, İzzettin, Tozalak çiftlikleri ile Yahya Bey Kışlası.

Kanun açık

Mahkemenin hilafet ve saltanat dönemini hatırlatan kararına karşın, “Hilafetin ilgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun” bu konuda oldukça net ifadeler içeriyor.

“Halife halledilmiştir. Hilâfet, Hükümet ve Cumhuriyet mâna ve mefhumunda esasen mündemiç olduğundan hilâfet makamı mülgadır. ” cümleleri ile başlayan Kanun’un 8 ve 9. maddeleri Osmanlı padişahlarına ait tüm mallara el konulduğunu açık şekilde ortaya koyuyor:

Madde 8 – Osmanlı İmparatorluğunda Padişahlık etmiş kimselerin Türkiye Cumhuriyeti arazisi dahilindeki tapuya merbut emvali gayrimenkuleleri millete intikal etmiştir.

Madde 9 – Mülga Padişahlık sarayları, kasırları ve emakini sairesi dahilindeki mefruşat, takımlar, tablolar, asarı nefise ve sair bilumum emvali menkule millete intikal etmiştir.
kaynak: http://gazetemanifesto.com/2017/10/12/mahkemeden-abdulhamidin-mirascilarini-sevindiren-karar


Bunlar da İlginizi Çekebilir