İSRAİLOĞULLARINI DURDURACAK TEK GÜÇ: TÜRKLER
 
Dünyadaki tüm tarihçilerin ve tarih konusunda araştırma yapanların da Yahudi Tarihi deyince başvurdukları ilk kaynak 39 kitaptan oluşan Tanah ve bunun ilk beş bölümü olan Tevrat’tır.

Yine size bu araştırmada kaynak olarak sunmuş olduğumuz Oded Yınon imzalı ‘İsrail İçin Strateji’ ile Ralph Peter’s imzalı ‘ BOP’ olarak bilinen stratejik makale ve ekindeki haritası açık kaynaklardır, her ikisi de ilgili yerlerde yayınını sürdürmektedir.
 
BOP Amerikan Silahlı Kuvvetler Dergisi’nde, BİP ise Dünya Siyonist Dergisi’nde yayınlanmıştır ve yayınlanmaya da devam edilmektedir. Ne yazık ki Türkiye’yi hedef alan bu yayınların kaldırılması için de bir çaba görünürde yoktur.
 
Bizim İsrailoğulları’yla bir sorunumuz olamaz; herkesin ülkesi kendine, yeter ki bizim toprağımıza kimse göz koymasın. 
Ülkemizdeki İsrailoğulları’yla da bir sorunumuz olamaz; vatan hepimizin, kaynakları hepimizin yeter ki yönetenler ve onları destekleyenler sahip olduğumuz gücü bize karşı kullanmasın ya da ülkemizin gücünü İsrail’in hizmetine kimse vermesin.

Bu düşüncemiz ABD için de geçerlidir, AB için de, kimseyle savaşmak gibi bir düşüncemiz yoktur, ama İsrailoğulları’na hizmet adına varlığımız ve bekamız tehlikeye düşürülürse eğer, savaşı da göze almaktan da bu ülkede kimse kaçınmaz.

Amerika’nın Orta Doğu’daki plan ve tasarıları açıktır; yeniden vurgulamak gerekirse eğer, bölge ülkelerini parçalayıp küçük ve zayıf devletçiklere dönüştürmek yoluyla küresel emperyalizme karşı çıkma güçlerini yok ederek yer altı ve üstü kaynaklarına el koymaktır.

Bu temel amaç çerçevesinde, bu coğrafyadaki ileri karakolu olan İsrail’e tehdit olabilecek Müslüman ülkeleri parçalayarak içlerinden yeni İsrailoğulları yaratmak suretiyle müttefik devletler bloğu oluşturmaktır. Yine bu temel amaçtan ayrılmadan, ABD-AB-İsrail üçlemesiyle, başta Rusya ve Çin olmak üzere doğu bloğunda yer alan emperyal devletlere karşı dünyaya hakim olacak yeni bir güç yaratmaktır.

Bu amaçlar içinde İsrailoğulları ve Tevrat sadece bir araçtır. Çünkü böylesi bir gizli ya da açık savaş kamuoyu desteğini alınmadan yapılamaz. Nasıl ki Türk kamuoyu Suriye’ye müdahaleye destek vermediği için Erdoğan siyaseti askeri müdahalede bulunamadıysa, benzer şekilde Avrupa ve Amerika kamuoyu da böylesi bir küresel plana ve operasyona(BOP-BİP) destek vermez ise gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır.

Bu nedenle ortaya İsrailoğulları’nın kutsalları atılmıştır; Tanrı Krallığı, Siyon, Mesih gibi kutsallar oynanarak önce evanjelizm çıkarılmış ve Kıtab-ı Mukaddes adıyla Tanah/Tevrat ile İncil birleştirilmiştir.

Amaçları, Yahudi ve Hıristiyan toplumları din kutsalları etrafında birleştirerek Ortadoğu’daki emperyalizmin kirli yüzünü kutsal bir maskeyle gizleyip kamuoyu desteği sağlamaktır.

Bunlar da İlginizi Çekebilir